Keramikan Wislavsky

image

Wislavsky OD u saradnji sa LEMIT DOO prezentuje proizvodne programe svetski priznatih i domacih proizvodaca iz oblasti enterijera i eksterijera, sa posebnim akcentom na podne i zidne obloge, sanitarnu opremu i ostale pratece elemente za kupatila.

Nude sirok asortiman artikala za opremanje vaseg prostora, koji .

Ono sto nas izdvaja je podrška i servis klijentima, arhitektima, investitorima i izvodacima u davanju rešenja pri projektovanju u funkcionalnom, vizuelnom i arhitektonskom smislu. U tom cilju, LEMIT saloni u Novom Sadu i Beogradu, su projektovani tako da što bolje docaraju realnost kupatila i svih ostalih prostornih funkcija i pomogne pri izboru najboljeg rešenja.

Wislavsky OD Vam nudi posebne POPUSTE na sve proizvode od 5-10% firme “LEMIT” u svim malo i veleprodajnim objektima u Novom Sadu i Beogradu.

Popusti su po sledecoj specifikaciji:

Detaljan katalog mozete pogledati na linku www.lemit.co.rs i kontaktirati nas za dalju saradnju.

http://nskeramika.tumblr.com/post/52296213462http://nskeramika.tumblr.com/post/52296213462Thu, 06 Jun 2013 08:25:00 -0400
</div> </div> </div> <!-- /mainContentWide --> <div id="leftContent"> <!-- MENU --> <div id="menuzone"> <ul class="menu"> <li class="first"> <a href="/home/"> Homepage </a> </li> <li> <a href="/vasa-ponuda/"> VAŠA PONUDA </a> </li> <li> <a href="/nasa-ponuda/"> NAŠA PONUDA </a> </li> <li class="open selected activeSelected"> <a href="/ponuda-keramike/"> PONUDA KERAMIKE </a> <ul class="level1"> <li class="first last"> <a href="/usluge-adaptacije/"> USLUGE ADAPTACIJE </a> </li> </ul> </li> <li class="last"> <a href="/kontakt/"> KONTAKT </a> </li> </ul> </div> <!-- /MENU --> <div class="box"> <div class="boxTop"><!-- / --></div> <div class="boxTitle"><h2>Контакт</h2></div> <div class="cleaner"><!-- / --></div> <div class="content"> <div class="contentTop"><!-- / --></div> <div class="wsw"> <div class="wswTop"><!-- / --></div> <div class="wswcontent"> <div class="contact"> <p><strong>Ns Oglasi</strong></p> <p class="address">Kosancic Ivana12,Novi Sad,Vojvodina</p> <p class="phone">+381 62/ 281-399</p> <p class="email"><a href="mailto:stanovi@vislavski.rs"><span id="rbcContactEmail">stanovi@vislavski.rs</span></a></p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- /leftContent --> <hr class="cleaner"> </div> <!-- /MAIN --> <div id="header_content"> <div id="header_link"> <span class="homepage"><a href="home/" title="Иди на почетну страницу.">Почетна страница</a></span> <span class="sitemap"><a href="/sitemap/" title="Иди на мапу страница.">Мапа страница</a></span> <span class="rss"><a href="/rss/" title="RSS доводи">RSS</a></span> <span class="print"><a href="#" onclick="window.print(); return false;" title="Одштампај страницу">Одштампај</a></span> </div> <div id="header_right"> <table><tr><td> <div id="header_search"> <form id="fulltextSearch" method="get" action="/search/"> <table> <tr><td> <div class="search"> <label for="fulltextSearchText">Претраживање странице:</label> <input type="text" id="fulltextSearchText" name="text"> </div> </td><td> <div class="submit"> <span class="btn"> <div class="btnleft"><!-- / --></div> <button type="submit">Претраживање</button> <div class="btnright"><!-- / --></div> </span> </div> </td></tr></table> </form> </div> </td><td> <div id="languageSelect"></div> </td></tr></table> </div> </div> </div> <div id="footer"> <!-- FOOT --> <div id="foot"> <div id="leftfoot"><span id="rbcFooterText" class="rbcNoStyleSpan">1.NS OGLASI</span></div> <div id="rightfoot"><span class="rbcSignatureText"><a rel="nofollow" href="https://www.webnode.com?utm_source=text&utm_medium=footer&utm_campaign=free2">Make a free website</a><a id="eln50ee1g" rel="nofollow" href="https://www.webnode.com?utm_source=button&utm_medium=footer&utm_campaign=free2"><span id="aga3ffab2fcp">Webnode</span></a></span></div> </div> <!-- /FOOT --> </div> </div> </div> <script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ RubicusFrontendIns.addObserver ({ onContentChange: function () { RubicusFrontendIns.faqInit('faq', 'answerBlock'); box_maximizing(); }, onStartSlideshow: function() { $('slideshowControl').innerHTML = '<span>Паузирај<'+'/span>'; $('slideshowControl').title = 'Паузирај пројекцију слајдова'; $('slideshowControl').onclick = RubicusFrontendIns.stopSlideshow.bind(RubicusFrontendIns); }, onStopSlideshow: function() { $('slideshowControl').innerHTML = '<span>Пројекција слајдова<'+'/span>'; $('slideshowControl').title = 'Репродукуј пројекцију слајдова'; $('slideshowControl').onclick = RubicusFrontendIns.startSlideshow.bind(RubicusFrontendIns); }, onShowImage: function() { if (RubicusFrontendIns.isSlideshowMode()) { $('slideshowControl').innerHTML = '<span>Паузирај<'+'/span>'; $('slideshowControl').title = 'Паузирај пројекцију слајдова'; $('slideshowControl').onclick = RubicusFrontendIns.stopSlideshow.bind(RubicusFrontendIns); } } }); box_maximizing(); RubicusFrontendIns.faqInit('faq', 'answerBlock'); RubicusFrontendIns.addFileToPreload('http://static-cdn1.webnode.com/_system/skins/v8/50000126/img/loading.gif'); RubicusFrontendIns.addFileToPreload('http://static-cdn2.webnode.com/_system/skins/v8/50000126/img/btn_bg_hover.png'); RubicusFrontendIns.addFileToPreload('http://static-cdn3.webnode.com/_system/skins/v8/50000126/img/btn_left_hover.png'); RubicusFrontendIns.addFileToPreload('http://static-cdn4.webnode.com/_system/skins/v8/50000126/img/btn_right_hover.png'); RubicusFrontendIns.addFileToPreload('http://static-cdn1.webnode.com/_system/skins/v8/50000126/img/btn_middle_hover.png'); RubicusFrontendIns.addFileToPreload('http://static-cdn2.webnode.com/_system/skins/v8/50000126/img/btn_bg_big_hover.png'); RubicusFrontendIns.addFileToPreload('http://static-cdn3.webnode.com/_system/skins/v8/50000126/img/btn_left_big_hover.png'); RubicusFrontendIns.addFileToPreload('http://static-cdn4.webnode.com/_system/skins/v8/50000126/img/btn_right_big_hover.png'); RubicusFrontendIns.addFileToPreload('http://static-cdn1.webnode.com/_system/skins/v8/50000126/img/btn_middle_big_hover.png'); RubicusFrontendIns.addFileToPreload('http://static-cdn2.webnode.com/_system/skins/v8/50000126/img/menu_bottom_hover.png'); RubicusFrontendIns.addFileToPreload('http://static-cdn3.webnode.com/_system/skins/v8/50000126/img/menu_middle_hover.png'); RubicusFrontendIns.addFileToPreload('http://static-cdn4.webnode.com/_system/skins/v8/50000126/img/menu_top_hover.png'); RubicusFrontendIns.addFileToPreload('http://static-cdn1.webnode.com/_system/skins/v8/50000126/img/next_end_hover.png'); RubicusFrontendIns.addFileToPreload('http://static-cdn2.webnode.com/_system/skins/v8/50000126/img/next_hover.png'); RubicusFrontendIns.addFileToPreload('http://static-cdn3.webnode.com/_system/skins/v8/50000126/img/prev_end_hover.png'); RubicusFrontendIns.addFileToPreload('http://static-cdn4.webnode.com/_system/skins/v8/50000126/img/prev_hover.png'); /* ]]> */ </script> <div id="rbcFooterHtml"></div><div style="display: none;" id="efhf2ab6643nd"><span id="c16vneq122e4"> </span></div><div id="a36a44d74cf" style="display: none;"><a href="https://www.webnode.com?utm_source=window&utm_medium=footer&utm_campaign=free2" rel="nofollow"><div id="dihc41c1344"><!-- / --></div><div id="bktrr7g116fp"><div><strong id="clqreu2cpa">This website was built with Webnode</strong><br /><span id="ccd70ec9f">You can also have an impressive website for free!</span></div><span id="aeem71d5fj"><span id="a1248eca1j25"><!-- / --></span><span id="e3g13idf0fihe">Try it out</span></span></div></a></div><script type="text/javascript">/* <![CDATA[ */var d6u7r32hs59q = {sig: $('efhf2ab6643nd'),prefix: $('c16vneq122e4'),btn : $('eln50ee1g'),win : $('a36a44d74cf'),winLeft : $('dihc41c1344'),winLeftT : $('ikqj7q3bf7e20'),winLeftB : $('d5d9bkadi8'),winRght : $('bktrr7g116fp'),winRghtT : $('a79af820224'),winRghtB : $('f9pjlnf2'),tryBtn : $('aeem71d5fj'),tryLeft : $('a1248eca1j25'),tryRght : $('e3g13idf0fihe'),text : $('ccd70ec9f'),title : $('clqreu2cpa')};d6u7r32hs59q.sig.appendChild(d6u7r32hs59q.btn);var gwdtezr117f8d7=0,f2b2o7f194vo=0,bd0bfd85s0=0,j8pn3b79d53c9a,f9td09k9=$$('.rbcSignatureText')[0],n0becm14g=false,cj0482i72;function fpfrg69af5m7j(){if (!n0becm14g && pageTrackerAllTrackEvent){pageTrackerAllTrackEvent('Signature','Window show - web',d6u7r32hs59q.sig.getElementsByTagName('a')[0].innerHTML);n0becm14g=true;}d6u7r32hs59q.win.show();bd0bfd85s0=d6u7r32hs59q.tryLeft.offsetWidth+d6u7r32hs59q.tryRght.offsetWidth+1;d6u7r32hs59q.tryBtn.style.width=parseInt(bd0bfd85s0)+'px';d6u7r32hs59q.text.parentNode.style.width = '';d6u7r32hs59q.winRght.style.width=parseInt(20+bd0bfd85s0+Math.max(d6u7r32hs59q.text.offsetWidth,d6u7r32hs59q.title.offsetWidth))+'px';d6u7r32hs59q.win.style.width=parseInt(d6u7r32hs59q.winLeft.offsetWidth+d6u7r32hs59q.winRght.offsetWidth)+'px';var wl=d6u7r32hs59q.sig.offsetLeft+d6u7r32hs59q.btn.offsetLeft+d6u7r32hs59q.btn.offsetWidth-d6u7r32hs59q.win.offsetWidth+12;if (wl<10){wl=10;}d6u7r32hs59q.win.style.left=parseInt(wl)+'px';d6u7r32hs59q.win.style.top=parseInt(f2b2o7f194vo-d6u7r32hs59q.win.offsetHeight)+'px';clearTimeout(j8pn3b79d53c9a);}function ag6a9hgk55m9(){j8pn3b79d53c9a=setTimeout('d6u7r32hs59q.win.hide()',1000);}function f577af22(){var ph = RubicusFrontendIns.photoDetailHandler.lightboxFixed?document.getElementsByTagName('body')[0].offsetHeight/2:RubicusFrontendIns.getPageSize().pageHeight;d6u7r32hs59q.sig.show();gwdtezr117f8d7=0;f2b2o7f194vo=0;if (f9td09k9&&f9td09k9.offsetParent){var obj=f9td09k9;do{gwdtezr117f8d7+=obj.offsetLeft;f2b2o7f194vo+=obj.offsetTop;} while (obj = obj.offsetParent);}if ($('rbcFooterText')){d6u7r32hs59q.sig.style.color = $('rbcFooterText').getStyle('color');d6u7r32hs59q.sig.getElementsByTagName('a')[0].style.color = $('rbcFooterText').getStyle('color');}d6u7r32hs59q.sig.style.width=parseInt(d6u7r32hs59q.prefix.offsetWidth+d6u7r32hs59q.btn.offsetWidth)+'px';if (gwdtezr117f8d7<0||gwdtezr117f8d7>document.body.offsetWidth){gwdtezr117f8d7=(document.body.offsetWidth-d6u7r32hs59q.sig.offsetWidth)/2;}if (gwdtezr117f8d7>(document.body.offsetWidth*0.55)){d6u7r32hs59q.sig.style.left=parseInt(gwdtezr117f8d7+(f9td09k9?f9td09k9.offsetWidth:0)-d6u7r32hs59q.sig.offsetWidth)+'px';}else{d6u7r32hs59q.sig.style.left=parseInt(gwdtezr117f8d7)+'px';}if (f2b2o7f194vo<=0 || RubicusFrontendIns.photoDetailHandler.lightboxFixed){f2b2o7f194vo=ph-5-d6u7r32hs59q.sig.offsetHeight;}d6u7r32hs59q.sig.style.top=parseInt(f2b2o7f194vo-5)+'px';}function a5bl5lj4fhl(){if (cj0482i72){clearTimeout(cj0482i72);}cj0482i72 = setTimeout('f577af22()', 10);}Event.observe(window,'load',function(){if (d6u7r32hs59q.win&&d6u7r32hs59q.btn){if (f9td09k9){if (f9td09k9.getElementsByTagName("a").length > 0){d6u7r32hs59q.prefix.innerHTML = f9td09k9.innerHTML + ' ';}else{d6u7r32hs59q.prefix.innerHTML = '<a href="https://www.webnode.com?utm_source=text&utm_medium=footer&utm_content=sr-web-2&utm_campaign=signature" rel="nofollow">'+f9td09k9.innerHTML + '</a> ';}f9td09k9.style.visibility='hidden';}else{if (pageTrackerAllTrackEvent){pageTrackerAllTrackEvent('Signature','Missing rbcSignatureText','nsoglasi.webnode.com');}}f577af22();setTimeout(f577af22, 500);setTimeout(f577af22, 1000);setTimeout(f577af22, 5000);Event.observe(d6u7r32hs59q.btn,'mouseover',fpfrg69af5m7j);Event.observe(d6u7r32hs59q.win,'mouseover',fpfrg69af5m7j);Event.observe(d6u7r32hs59q.btn,'mouseout',ag6a9hgk55m9);Event.observe(d6u7r32hs59q.win,'mouseout',ag6a9hgk55m9);Event.observe(d6u7r32hs59q.win,'click',function(){if (pageTrackerAllTrackEvent){pageTrackerAllTrackEvent('Signature','Window click - web','This website was built with Webnode',2);}document/*j34k94f5f*/.location.href='https://www.webnode.com?utm_source=window&utm_medium=footer&utm_content=sr-web-2&utm_campaign=signature';});Event.observe(window, 'resize', a5bl5lj4fhl);Event.observe(document.body, 'resize', a5bl5lj4fhl);RubicusFrontendIns.addObserver({onResize: a5bl5lj4fhl});RubicusFrontendIns.addObserver({onContentChange: a5bl5lj4fhl});RubicusFrontendIns.addObserver({onLightboxUpdate: f577af22});Event.observe(d6u7r32hs59q.btn, 'click', function(){if (pageTrackerAllTrackEvent){pageTrackerAllTrackEvent('Signature','Button click - web',d6u7r32hs59q.sig.getElementsByTagName('a')[0].innerHTML);}});Event.observe(d6u7r32hs59q.tryBtn, 'click', function(){if (pageTrackerAllTrackEvent){pageTrackerAllTrackEvent('Signature','Try Button click - web','This website was built with Webnode',2);}});}});RubicusFrontendIns.addFileToPreload('http://static-cdn1.webnode.com/img/footer/footerButtonWebnode.png?ph=ae4d10e8f7');RubicusFrontendIns.addFileToPreload('http://static-cdn1.webnode.com/img/footer/footerButton.png?ph=ae4d10e8f7');RubicusFrontendIns.addFileToPreload('http://static-cdn1.webnode.com/img/footer/footerButtonHover.png?ph=ae4d10e8f7');RubicusFrontendIns.addFileToPreload('http://static-cdn1.webnode.com/img/footer/footerBubble.png?ph=ae4d10e8f7');if (Prototype.Browser.IE){RubicusFrontendIns.addFileToPreload('http://static-cdn1.webnode.com/img/footer/footerBubbleIE6.png?ph=ae4d10e8f7');RubicusFrontendIns.addFileToPreload('http://static-cdn1.webnode.com/img/footer/footerButtonHoverIE6.png?ph=ae4d10e8f7');}RubicusFrontendIns.copyLink = 'https://www.webnode.com';RS_CFG['labels']['copyPasteBackLink'] = 'Create your own website for free:';/* ]]> */</script><script type="text/javascript">var keenTrackerCmsTrackEvent=function(id){if(typeof _keenTracker=="undefined" || !_keenTracker){return false;};try{var name=_keenEvents[id];var keenEvent={user:{u:_keenData.u,p:_keenData.p,lc:_keenData.lc,t:_keenData.t},action:{identifier:id,name:name,category:'cms',platform:'WND1',version:'2.1.157'},browser:{url:location.href,ua:navigator.userAgent,referer_url:document.referrer,resolution:screen.width+'x'+screen.height,ip:'54.196.2.131'}};_keenTracker.addEvent('PROD',keenEvent,function(err,res){});}catch(err){};};Rubicus.dom.aE(window, 'load', keenTrackerCmsTrackEvent.bind(this, 'show_page_cms'));</script></body> </html>